Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Świnoujściu
Projekt
pn :„Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Świnoujście”. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności ,w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , Priorytet I- Gospodarka wodno-ściekowa , Działanie 1.1-Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Zadanie nr 4

Zakup pojazdu specjalnego przeznaczonego do ciśnieniowego udrażniania i czyszczenia sieci kanalizacyjnych.

Aktualny status zadania : zadanie ukończone

Podpisanie umowy : 29.08.2012 r.

Wartość robót : : 1 305 396,50 zł netto

Wykonawca : SEZAM – INSTAL Spółka Jawna

Zakończenie robót : : 18.12.2012 r.

Przedmiotem umowy była dostawa Pojazdu specjalnego kombinowanego przeznaczonego do ciśnieniowego udrażniania i czyszczenia sieci kanalizacyjnych wraz z usuwaniem osadów w trybie ciągłego i jednoczesnego ssania, płukania i odzysku wody.

© 2011 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu