Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Świnoujściu
Projekt
pn :„Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Świnoujście”. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności ,w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , Priorytet I- Gospodarka wodno-ściekowa , Działanie 1.1-Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Zadanie nr 1

Etap I - Modernizacja rurociągu tłocznego z przepompowni P1 przy ul. B. Chrobrego do oczyszczalni ścieków przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu – na odcinku od S80 do S50”.

Aktualny status zadania : zadanie ukończone

Podpisanie umowy : 24.06.2009 r.

Wartość robót : 1 699 000 zł netto

Wykonawca : MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

Zakończenie robót : 01.12.2009 r.

Przedmiotem umowy było wykonanie modernizacji rurociągu tłocznego o długości 0,86 km. Materiał - rury o śr .400 mm , z żeliwa sferoidalnego z wykładzina poliuretanową .

Etap II „Modernizacja rurociągu tłocznego z przepompowni P1 przy ul. B. Chrobrego do oczyszczalni ścieków przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu – na odcinku od S1 do S50".

Aktualny status zadania : zadanie ukończone.

Podpisanie umowy : 17.10.2011 r.

Wartość robót : 2 015 912 zł netto

Wykonawca : MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

Zakończenie robót : 19.07.2012 r.

Przedmiotem umowy jest wykonanie modernizacji rurociągu tłocznego o długości 1,66 km , na odcinku od studni S1 do S50 . Materiał - rury o śr 400 mm , z żeliwa sferoidalnego , z wykładzina poliuretanową .

Barlickiego Barlickiego Barlickiego Barlickiego Barlickiego Barlickiego

© 2011 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu