Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Świnoujściu
Projekt
pn :„Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Świnoujście”. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności ,w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , Priorytet I- Gospodarka wodno-ściekowa , Działanie 1.1-Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

PRZETARGI

w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Świnoujście”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Priorytetu I – gospodarka wodno-ściekowa; działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15tys. RLM

© 2011 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu