Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Świnoujściu
Projekt
pn :„Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Świnoujście”. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności ,w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , Priorytet I- Gospodarka wodno-ściekowa , Działanie 1.1-Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Zadanie nr 2

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Barlickiego w Świnoujściu.

Aktualny status zadania : zadanie zakończone.

Podpisanie umowy : 31.08.2011 r.

Wartość robót : 342 048,25 zł netto

Wykonawca : Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „MET-INSTAL”

Zakończenie robót : listopad 2011 r.

Przedmiotem umowy jest wykonanie 0,14 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej , z rur PVC o śr. 200 mm , oraz odcinków kanalizacji od sieci do granicy posesji , z rur PVC , o średnicy 160 mm zakończonych studnią na granicy posesji.

Barlickiego Barlickiego Barlickiego Barlickiego Barlickiego

© 2011 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu